Woning veranderen of wijzigen

Elke verandering of wijziging aan de woning mag alleen uitgevoerd worden na schriftelijke aanvraag welke is voorzien van foto’s.

Deze aanvraag moet schriftelijk worden goedgekeurd waarbij Fries Trading zich het recht voorbehoudt hier een maand bedenktijd voor te nemen.