Privacyverklaring huurders en woningzoekenden

Privacyverklaring van Fries Trading, Zeilmakersstraat 21 te Sneek

Om je in te schrijven voor een woning of om een woning te huren worden persoonsgegevens verwerkt. Daarbij zijn wij onder meer verplicht ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor de bescherming van de verwerking van de persoonsgegevens. Fries Trading vindt het belangrijk om zorgvuldig en veilig met deze persoonsgegevens om te gaan, om te informeren waar we deze gegevens voor gebruiken en wat je rechten zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar een bepaalde persoon zijn te herleiden. Bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast spreekt de wet ook over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en goed beschermd moeten worden. Denk daarbij aan Burgerservicenummer (BSN), medische gegevens of bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Fries Trading legt gegevens vast op het moment dat men zich inschrijft of een huurcontract sluit. Wij verwerken dan o.a. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en inkomensgegevens. Dit laatste gebruiken wij bij de wettelijke inkomenstoets voor het huren van een woning. Wij kunnen ook informatie vastleggen over de gezinssituatie, gezondheid of leefomstandigheden.

Ben je verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Ja, om een woning aan te kunnen bieden hebben wij de persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een huurovereenkomst te sluiten en de diensten uit deze overeenkomst uit te kunnen voeren.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

Deze gegevens gebruiken we om de afspraken uit de huurovereenkomst na te kunnen komen en voor de uitvoering van ons werk. Bijvoorbeeld voor het toewijzen van een woning, voor het innen van de huur, voor het laten uitvoeren van reparaties of onderhoud aan de woning, het doen van klanttevredenheidsonderzoek, het behandelen van klachten, bij de aanpak van woonoverlast en het laten uitvoeren van accountantscontroles. Iedereen die, binnen Fries Trading toegang heeft tot deze persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Worden persoonsgegevens met andere organisaties gedeeld?

Wij verstrekken de persoonsgegevens alleen aan andere organisaties als dat nodig is om ons werk goed te kunnen doen. Fries Trading maakt gebruik van een aantal softwareprogramma’s. Sommige leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens. Met deze leveranciers hebben wij afspraken gemaakt over goede beveiliging en over de omgang met deze gegevens. Wij delen geen persoonsgegevens voor commercieel gebruik.

Wat zijn je rechten?

De persoonsgegevens kunnen altijd bij ons worden opgevraagd. Ook passen wij, op verzoek, verbeteringen, wijzigingen of beperkingen aan in de persoonsgegevens.

Heb je een klacht?

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Fries Trading met de persoonsgegevens omgaat dan kan je dat bij ons aangeven door een mail te sturen naar beheer@friestrading.nl