Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fries Trading is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materiaal op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fries Trading

Geen garantie op juistheid

Met grote zorgvuldigheid is de informatie op deze website tot stand gekomen. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid en Fries Trading aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.